Atenció al client:   900 696 507 / 933 175 175

Protecció de dades

1. POLITICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ENERGIA VIVA SPAIN SL

B66296401

Tel: 933175175.

C/ SANT ANDREU DE LA BARCA, 9 LOCAL 2 - 08760 MARTORELL - BARCELONA

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ENERGIA VIVA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ENERGIA VIVA SPAIN SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.6.1.  Tratamiento de los datos personales de potenciales clientes y contactos vía web

1.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ENERGIA VIVA SPAIN SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
 • Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • WhatsApp Inc., amb la finalitat de gestió dels contactes i enviament de comunicacions comercials i laborals. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusulas tipus protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy-our-global-operations
 • Zendesk, Inc., amb la finalitat de gestió del chat a la pàgina web. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.zendesk.es/company/customers-partners/privacy-policy/.

1.2 Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ENERGIA VIVA SPAIN SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Prestació els serveis sol·licitats
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l'Interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

1.3. Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ENERGIA VIVA SPAIN SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

1.4. Tratamiento de los datos personales de clientes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ENERGIA VIVA SPAIN SL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, así como enviar comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión, y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados.
 • Interés legítimo del Responsable: Enviar comunicaciones comerciales vía electrónica sobre nuestros productos y servicios.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

 • Administración Tributaria, con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales (requisito legal).
 • Entidades financieras, con la finalidad de girar los recibos correspondientes (requisito contractual).

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • WhatsApp Inc., amb la finalitat de gestió dels contactes i enviament de comunicacions comercials i laborals. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusulas tipus protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy-our-global-operations
 • Zendesk, Inc., amb la finalitat de gestió del chat a la pàgina web. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.zendesk.es/company/customers-partners/privacy-policy/.